Магазин тимчасово не працює! - Замовленняне приймаються! * Важлива інформація

Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Редакція з листопада 2020 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Інтернет-магазину OLPmall.com, далі по тексту – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту ( пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://olpmall.com» (далі – «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

  • «товар» – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об’єкти;
  • «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
  • «Продавець» – юридична особа або фізична особа-підприємець, якому Адміністрація сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товар / послугу такої особи, які реалізують товари / послуги, представлені на Інтернет-сайті.
  • «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
  • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка і доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.
4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

Оплата доступним способом для обраної категорії товару
5.1. Оплата в розмірі 100% вартості товару здійснюється до моменту відправлення / завантаження товару, надання послуг в гривнях.
5.2. Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка фізичних товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де проводиться відправка замовлень.
6.2. Завантаження електронних (інформаційних) товарів відбувається в Особистому кабінеті на Сайті Інтернет-магазину або за посиланням в листі, який прийде на e-mail, вказаний при оформленні замовлення, після отримання оплати Інтернет-магазином.
6.3. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець має право:
-в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2. Покупець зобов’язаний:
-своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
-дотримуватися право інтелектуальної власності. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни надання послуг та міжнародним законодавством, і тягне наступ цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
7.3. Покупець має право:
-оформити замовлення в Інтернет-магазині;
-оформити електронний договір;
-вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
-за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
-за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
-за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
-за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
-за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів. В іншому випадку – всі можливі суперечки, що випливають з цього Договору або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
8.6. Наша сукупна відповідальність за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою придбаної послуги неналежної якості або наданої з порушенням термінів.

ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://olpmall.com.
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» та «Політиці конфіденційності», представленої на сайті https://olpmall.com.
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. описане в «Політиці конфіденційності», представленої на сайті https://olpmall.com.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Право на використання контенту
Залежно від придбаних вами товарів / послуг, ви отримуєте доступ до контенту (інформаційним і навчальних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені, незалежно від факту реєстрації та території їх дії. Користуючись послугами, ви отримуєте право переглядати контент і використовувати його в особистих некомерційних цілях, якщо інше не передбачено додатковими умовами.
10.2. Копіювання, переробка, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення електронних матеріалів, розміщених на сайті Інтеренет-магазину, так само як і використання контенту в комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, строго заборонено і переслідується по закону.
10.3 Зверніть увагу! Купівля доступу до інформаційного обучающему контенту “в складчину” або передача ваших облікових даних для доступу третіх осіб заборонені, – це піратство.
10.4. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується відповідно до законодавства країни надання послуг та міжнародним законодавством, і тягне наступ цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.
10.5. Ми маємо право за своїм вибором вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або ж виплати порушником компенсації в розмірі подвійної плати за правомірне використання об’єктів інтелектуальної власності, за кожен випадок неправомірного використання.
10.6. У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації, ми будемо змушені звернутися до правоохоронних органів, ініціювати кримінальне переслідування порушника та стягнути грошову компенсацію в примусовому порядку.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

11.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
11.2. Повернення і обмін товару (за винятком нематеріальних товарів) в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
11.3. Повернення і обмін товару (за винятком нематеріальних товарів) можливий при дотриманні наступних умов:

-Не пошкоджена упаковка;
-Товар не був у використанні;
-Збережений товарний вид і споживчі свойства;
-Збережена комплектація.

11.3. При поверненні Покупцем товару (за винятком нематеріальних товарів) належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві і комісій банків і сервісів онлайн платежів.
11.4. Повернення і обмін нематеріальних товарів (відео курси, сертифікати, ел.книжки тощо) в Інтернет-магазин можливе протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту оплати замовлення за умови, що не було скачування / завантаження товару.
11.5. Якщо було використання нематеріального товару (скачування / завантаження), то товар підлягає тільки обміну на інший скачуваний нематеріальний товар. Даний обмін можливий 1 раз.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної відправки товару, шляхом повернення грошових коштів.
12.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Оlpmall.com» на офіційному інтернет-сайті https://olpmall.com, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

ФОП Лисенко Ірина Михайлівна
02160, Україна, м Київ, вул. Каунаська, 4/1
РНУКПН 2805620922
+380507112416
info@olpmall.com